Proiecte internaţionale

Titlu: Parteneriat INCS România – INSEP Franța

Durata proiectului: 2004-2008

Scopul proiectului: corelarea datelor oferite de către două tehnologii, respectiv cinematica mişcării obţinută prin prelucrare video, tehnologie dezvoltată în INSEP – Franţa şi datele
de dinamică obţinute prin tehnologia oferită de sistemul ERGOSIM, dezvoltat în cadrul INCS pentru pregătirea sportivilor de înaltă performanţă.

Proiecte finanţate din fonduri structurale UE

Titlu: ELYS - Laborator European pentru Tinerii Suporteri

Durata proiectului: 14 luni – 2012 – 2013

Statut INCS: Partener

Scopul proiectului: derularea unor acţiuni comune de educare a copiilor între 11 şi 14 ani pentru promovarea sportului ca vehicul de coeziune şi incluziune socială şi combaterea violenţei şi intoleranţei în sport.

Titlu: ProUsAll – Promoting Urban Sports for All

Durata proiectului: 16 luni – 2012 – 2013

Statut INCS: Partener

Scopul proiectului: dezvoltarea unei reţele transnaţionale de colaborare pentru promovarea sporturilor în comunităţile locale şi creşterea rolului sportului în viaţa cetăţenilor şi în economia urbană.

Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 1

Titlu: Biotech – Sistem integrat de biomonitorizare asistata de calculator pentru controlul evoluţiei comportamentului motric în dezvoltarea potenţialului uman

Durata proiectului: 20 luni – 2002-2004

Statut INCS: Coordonator

Scopul proiectului: Prin implementarea sa, proiectul BIOTECH a avut ca scop rezolvarea prin integrare a mai multor probleme ce au vizat:

·         monitorizarea de parametrii biomotrici ai sportivilor şi a practicanţilor de exerciţii fizice pentru întreţinere precum şi în recuperarea neuro-motorie;

·         construirea unor noi aparate de monitorizare a unor parametrii biomotrici;

·         realizarea unei reţele “intranet” care leagă diferite posturi de lucru şi care să permită centralizarea informaţiei în baza de date, prelucrarea comună a informaţiei, obţinerea de repere statistice, posibilitatea de diagnosticare şi monitorizare a intervenţiei specifice;

·         construirea unei baze de date specifice, prin integrarea rezultatelor obţinute la posturile individuale de biomonitorizare.

Titlu:  Relansin – Sistem pentru monitorizarea mişcării tridimensionale în antrenament sportive şi recuperare asistată de calculator SIMON-3D

Durata proiectului: 11 luni – 2000-2001

Statut INCS: Coordonator

Scopul proiectului: Prin implementarea proiectului Relansin principalul produs rezultat a fost reprezentat de un echipament complex de monitorizare a deplasărilor 3D ale unui obiect asimilabil cu un punct material într-un spaţiu determinat.

Acest echipament a fost format din 6 componente fizice funcţionale: patru susbsisteme electronice de măsurare şi transmitere la distanţă a valorii instantanee a poziţiei faţă de un punct de referinţă – role de scrimă transformate în traductori de poziţie; un susbsistem de achiziţie şi memorare a valorilor instantanee ale poziţiei, cuplat cu interfaţa USB şi un pachet de software de utilizare ce include programe informatice dedicate achiziţiei, prelucrării şi utilizării informaţiilor din mişcările specifice din scrimă.

Titlu: Aerospaţial –  Sistem pentru trasarea în timp real a traiectoriei sportivilor în jocuri de echipa – REALTRACE; Pilot demonstrativ pentru serviciu de monitorizare a persoanelor cu risc ridicat – SMOPERR; Prototip GRID pentru prelucrare de imagini cu aplicaţii la cercetarea spaţială şi telemedicină – INGRID; Pilot de sistem integrat de management al valorilor tangibile şi intangibile destinat gestionarii activităţilor Aerospaţiale în România – MANAGEV; Reţea GRID pentru exploatarea datelor din aplicaţii spaţiale în domeniul evaluării, antrenării şi creşterii performanţei umane – HUP GRID; Actuatori cu lichide magnetice pentru antrenamentul aviatorilor, astronauţilor şi sportivilor de performanţă – LIMAGAN

Durata proiectului: 2001 – 2003; 2002 – 2004; 2003 – 2005; 2004 – 2005; 2004 – 2006; 2004 – 2006,

Statut INCS: Coordonator

Scopul proiectului: Realizarea unui pilot demonstrativ dedicat evaluării şi punerii la punct, pentru diferite domenii şi aplicaţii, a unui sistem de aparatură şi servicii destinat monitorizării persoanelor care, datorită unor afecţiuni cronice, handicapuri sau condiţii deosebite se pot afla în condiţii de risc ridicat pentru supravieţuire.

Titlu: InfoSoc – Aplicaţii GRID pentru exploatarea datelor privind parametrii vitali ai persoanelor supuse la condiţii extreme – EXTREM GRID

Durata proiectului: 2004 - 2006

Statut INCS: Parteneri

Scopul Proiectului:Realizarea unei reţele în tehnologie GRID, orientată către aplicaţii specifice, în vederea promovării în societatea informaţională din România a unui nou mod de colaborare şi parteneriat. Această reţea va putea ulterior să constituie un nucleu aplicativ în cadrul iniţiativei RoGRID şi extinsă către resurse la nivel naţional şi internaţional. Fiecare partener are resurse software şi hardware de un înalt nivel în domeniul său de activitate pe care le pune în comun (capacităţi de calcul de înaltă performanţă, baze de date masive, instalaţii complexe de interes capabile de a fi accesate în tehnologie GRID).

Titlu: Securitate – Studiul invarianţilor individuali caracteristici pentru elemente de mişcare şi utilizarea lor în recunoaşterea persoanei IICMUR

Durata proiectului: 2005 - 2006

Statut INCS: Coordonator

Scopul Proiectului: realizarea unei analize complexe a tehnicilor de recunoaşterea a persoanelor din elemente de mişcare şi realizarea unor analize de mişcare utilizând tehnologie de analiză video de mişcare şi programe de prelucrare a datelor complexe prin tehnici de tipul analizei fractale sau a altor tehnici de prelucrare alternativă a masivelor mari de date neomogene.

Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare 2

Titlu: Camonal – Sistem Integrat de Caracterizare, Monitorizare şi antrenare Asistată a Locomoţiei umane

Durata proiectului: 36 luni – 2008 - 2011

Statut INCS: Parteneri

 

Scopul Proiectului: Generarea de cunoaştere specifică în domeniul funcţionării sistemului locomotor şi a mecanismelor prin care se poate creşte performanta şi dezvoltarea unei tehnologii de diagnostic şi tratament, mijloc de intervenţie asupra suportului biologic al locomoţiei, cu impact asupra calităţii vieţii şi dezvoltării economice şi sociale cu respectarea principiului evitării excluderii sociale, pentru protecţia şi salvarea persoanei.

Ultimele articole

Academia de vara Atlantykron 2013

Desfasurata in perioada 2 – 11 August 2013 si organizata de catre Centrul pentru Studii Complexe ...

Izvorani – Dovada existentei cercetarii romanesti in ...

            Plecata dimineata devreme de ...

PRO – US – ALL si evenimentul “Vara asta fac sportul ...

De-a lungul timpului Institutul National de Cercetare pentru Sport a fost implicat cu titulatura ...

The Jerusalem International Conference on ...

  Conferinta Internationala de la Ierusalim asupra neuroplasticitatii si modificicarilor cognitive ...

Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator


 

 

 

COMPARTIMENTE

     BIOCHIMIE       

     BIOMOTRIE      

     FIZIOLOGIE      

 

      

      METODOLOGIE

      PSIHOLOGIE

      TEHNIC

 

Institutul National de Cercetare pentru Sport,

Tel: +40 311024912

Fax: +40 311024913

B-ul Basarabia, Nr. 41A,

Bucuresti, Romania 

Scroll to top